ثبت نام غیر حضوری کارگزاری

با توجه به اینکه کاربران بایستی پیش از شروع فعالیت در بازار سرمایه ابتدا در یک کارگزاری ثبت نام نمایند و نیز در نظر گرفتن شرایط اپیدمی کرونا ، این شرکت برای حفظ سلامت کاربران و با همکاری نیروهای متخصص و با تجربه خود ، سامانه ای جهت غیر حضوری نمودن ثبت نام کارگزاری ارائه نمود که تا کنون زمینه ورود بسیاری از کاربران به بازار سرمایه را فراهم آورده و رضایت آنان را در پی داشته است.

این خدمت تا کنون  در کارگزاری ایساتیس پویا عملیاتی گردیده و در تعدادی از کارگزاریهای دیگر در حال عملیاتی شدن می باشد.

نمایش مراحل

جهت درخواست مشاوره اطلاعات زیر را وارد نمایید