احراز هویت ثنا

قوه قضائیه برای ارائه انواع خدمات قضایی، سامانه اینترنتی راه¬اندازی کرده است که کاربران بتوانند بدون حضور فیزیکی به صورت آنلاین این خدمات را دریافت نمایند. این خدمات دامنه¬ی وسیعی از اقدامات قضایی مانند ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، لایحه و اطلاع از آخرین وضعیت آن¬ها تا درخواست سند مالکیت و گواهی عدم سوء پیشینه و … را شامل می¬شود. برای دریافت آنلاین و اینترنتی این خدمات، کاربران ابتدا بایستی احراز هویت ثنا را انجام دهند.
در این حوزه شرکت عصردانش افزار اقدام به پیاده سازی سرویس غیر حضوری احراز هویت آنلاین ثنا نموده است که به زودی امکان استفاده از آن در بخش احراز هویت ثنای قوه قضاییه برای کاربران فراهم می گردد .

جهت درخواست مشاوره اطلاعات زیر را وارد نمایید